Gniazdka Wstazki 500g/8
Gniazdka Nitki 500g/8
Wstegi 500g/8
Krajanka 250g/30
Kluski 250g/20
Niteczka 250g/20
Fala 250g/20
Swiderek 250g/14
Muszelki 250g/18
Lazanka 500g/20
Literki 250g/16
Lazanka 400g/12
Nitka 400g/12
Wstazka Waska 400g/12
Kolanko 400g/12
Falbanka 400g/12
Piora 400g/12
Swiderek 400g/12