Cherrissimo Classic In Gift Bag 285g/7
Cherrissimo Classic With Cover 310g/7
Cherrissimo Classic 155g/10
Amoretta Classic In Gift Bag 324g/7
Amoretta Classic With Cover 324g/7
Amoretta Desserts In Gift Bag 325g/7
Amoretta Desserts With Cover 325g/7
Chocoladorro In Gift Bag 178g/16
Chocoladorro 178g/16
French Truffles Chocolate 175g/16
French Truffles Hazelnut 175g/16
Michaszki Duo 220g/12
Michaszki 260g/12
Trufle Original 230g/12
Marcepan 230g/12
Trufle Original 260g/12
Marcepan 260g/12
Toffee Dipped In Chocolate Box 200g/8
Your Secret 324g/8
Cherries In Liqour 155g/6
Cherries In Liqour 258g/8
Cherrissimo Exclusive With Cover 310g/7